Sosyal Medya:

Güncel Haberler

Normalleşme Süreci

Normalleşme dönemine geçtiğimiz günden itibaren, Sağlık Bakanlığı Bilim kurulunun hazırladığı, normalleşme süresinde işyerlerinde alınması gereken önlemler hakkındaki kitapçık https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi  web adresinden günlük olarak takip edebilirsiniz.

DİĞER SAĞLIK PERSONELLERİNİN GEÇİCİ OLARAK YETKİLENDİRMESİNE DAİR ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere diğer sağlık personelleri ile ilgili iş ve işlemler 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir. 07/03/2016 tarih 29646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Devamını Oku