Sosyal Medya:

ATAK1 OSGB

Ana Sayfa Diğer Hizmetler

Diğer Hizmetler

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, Ortak Sağlık Güvenlik Birim’leri (OSGB’ler), işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla ilgili Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirir. ATAK1 OSGB   işyeri tehlike sınıfına uygun olarak sunduğu OSGB hizmetleri kapsamında yukarıda belirtilen hizmetlere ilave olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

Durum Tespiti Yapılması ve Raporlanması

Mevzuatın Gerektirdiği Belge ve Dokümanların Oluşturulması

Çalışma Ortamı Gözetimi ve Uygunsuzlukların Raporlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmalarına Katkı Sağlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi

Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanlarının Çalışmalarına Katkı Sağlanması

Ortam Ölçümleri ve Periyodik Test ve Kontrollerin Planlanması

Risk Değerlendirme Ekibinin Oluşturulması ve Eğitimi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Belgelenmesi

Acil Durum Tatbikatların Kayıt Altına Alınması

Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama

Yüksekte Çalışma Eğitimi, Uygulamalı

Tavan Vinci Eğitimi, Uygulamalı

Sapancı İşaretçi Eğitimi, Uygulamalı

İşbaşı Eğitimleri

Yıllık Değerlendirme Raporu Hazırlanması

Yıllık Çalışma Planı Hazırlanması

Aylık Faaliyet Raporu Hazırlanması