Sosyal Medya:

ATAK1 OSGB

Ana Sayfa İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

 1. İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 2. İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 4. Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 5. Eğitim Planı hazırlamak
 6. İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 7. Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 8. Risk Değerlendirmesi yapmak
 9. Acil Durum Planı hazırlamak
 10. Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 11. İç Yönetmelik hazırlamak
 12. İş İzni Prosedürü hazırlamak
 13. Çalışma talimatları hazırlamak
 14. İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 15. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 16. Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 17. Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 18. Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 19. Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 20. Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 21. Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 22. Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 23. Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 24. Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 25. Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 26. İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 27. Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 28. Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek