Sosyal Medya:

ATAK1 OSGB

Ana Sayfa Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller

30.06.2012 tarih 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasının 10 ncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca 25.04.2013 tarik 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinin 7 nci maddesi gereğince, kullanım amacına uygun olarak iş yerlerindeki iş ekipmanlarının yetkili kişilerce periyodik olarak test ve kontrollerinin yapılması ve düzenlenecek raporlarının, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere iş yerinde saklanılması gereklidir.

 

Atak1 Osgb olarak uzman kadromuzla işyerinizde gerekli olabilecek iş ekipmanı test ve kontrollerin belirlenerek gerçekleştirilmesini sağlamaktayız.

 

        *     ORTAM ÖLÇÜMLERİ

20.06.2012 tarihli 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 29.12.2012 Tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, 24.01.2015 Tarihli İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

12 Ağustos 2013 Tarihli  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, 17 Temmuz 2013 Tarihli İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik lere göre iş veren; İş Yeri Ortamında, Çalışan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek, çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin tespit ve tayinin yapılması için Kişisel Maruziyet Ve Ortam Ölçümlerinin yaptırması gerekmektedir.